جانمایی ملک قدیمی بر اساس پلاک ثبتی

جانمایی ملک قدیمی بر اساس پلاک ثبتی

جانمایی ملک قدیمی بر اساس پلاک ثبتی

جانمایی ملک قدیمی بر اساس پلاک ثبتی پلاک ثبتی همان شناسه اصلی ملک ها در سند های قدیمی است ولی به علت ساخت و ساز زیاد و بهم ریختگی پلاک ثبتی ها پیدا کردن ملک از روی پلاک ثبتی کاری دشواری است , از این جهت نیاز به جانمایی این پلاک ثبتی ها است. رادین […]

بیشتر بخوانید