جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی دادگستری از جانب شهرداری مورد در خواست قرار میگیرد. این نقشه، نقشه وضع موجود زمین با مختصات یو تی ام است که روی نقشه یک دو هزارم منطقه جانمایی میشود و این نقشه دقت بالایی دارد و علاوه بر ملک گذر ها و املاک مجاور […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم در تهران انجام می گیرد تا موقعیت دقیق ملک با مختصات یو تی ام روی نقشه بزرگ مقیاس از تهران به طور دقیق جانمایی شود که شهرداری متوجه موقعیت دقیق ملک در شهر شود و با تهیه نقشه یو تی ام علاوه بر موقعیت منحصر به فرد ملک […]

بیشتر بخوانید
جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی

جانمایی ملک روی نقشه یک دو هزارم توسط کارشناس رسمی از جمله مدارک لازم برای سازمان های مختلف در امور مربوط به ملک است مثلا مالک برای ساخت و ساز ملک باید از شهرداری جواز ساخت اخذ کند و شهرداری یکی از مدارکی که از مالک میخواهد جانمایی ملک روی نقشه یک دوهزارم است. مالک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید