جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی و تفسیر توسط کارشناس

جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی و تفسیر توسط کارشناس

جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی و تفسیر توسط کارشناس

جانمایی اراضی ملی روی عکس هوایی و تفسیر توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میشود و کارشناس با تهیه عکس های هوایی و جانمایی ملک روی این عکسها،مختصات ملک را به صورت مختصات یو تی ام بدست می آورد و کارشناس نقشه را بررسی و مهر و امضا می کند،مالک میتواند […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید