جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی

جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی

جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی

جانمایی اراضی ملی روی عکس های هوایی به منظور بررسی نوع اراضی انجام می شود که در صورت یافتن نشانه ای از کشاورزی و زراعت در سال های گذشته مالک میتواند از آن به عنوان مدرکی برای اثبات مالکیت ملک خود استفاده کند.این کار با استفاده از عکسهای هوایی ادوار گذشته و تفسیر آن ها […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید