تهیه گواهی تایید موقعیت

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی تهیه میشود این گواهی زمانی تهیه خواهد که مالک بخواهد موقعیت مکانی ملک را مشخص و سپس تثبیت کند و در نهایت سند تک برگ برای آن اخذ شود. برای این کار می بایست ابتدا جانمایی پلاک ثبتی توسط […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید