تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناسان رسمی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناسان رسمی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناسان رسمی

تهیه گواهی تایید موقعیت پلاک ثبتی سند توسط کارشناسان رسمی دادگستری بعد از انجام عملیات جانمایی پلاک ثبتی فراهم میشود تا این گواهی با مهر و امضای این کارشناس اعتبار و ارزش پیدا کند و برای تعیین موقعیت املاک گمشده و مشخص شدن حدود ثبتی ملک روی زمین جانمایی پلاک ثبتی یک راه حل کارا […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید