تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی و ماهواره ای برای دادگاه به منظور تامین دلیل برای ارائه به دادگاه می باشد.عکس های هوایی توسط دو سازمان نقشه برداری کشور و سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح تهیه و ذخیره میشود و تفسیر عکس هوایی و تهیه گزارش توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می […]

بیشتر بخوانید
گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا یک زمین

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا یک زمین

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین سابقه احیا یک زمین برای اثبات ملی نبودن اراضی باید تهیه شود. این گزارش تنها باید توسط فرد متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری تهیه گردد تا در نتیجه با مهر و امضا این متخصص مورد پذیرش مراجع قضایی قرار بگیرد زیرا این فرد متخصص مهر و امضای معتبری برای […]

بیشتر بخوانید
گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا

گزارش تفسیر عکس هوایی برای تعیین وجود بنا توسط کارشناسان رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام میگیرد و عکس های هوایی به عکس هایی گفته می شود که از ارتفاع با دوربین های عکس برداری و یا توسط ماهواره ها از عوارض روی زمین تهیه می شود و امروزه کاربرد بسیاری در حل […]

بیشتر بخوانید
تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس برای دادگاه

تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس برای دادگاه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود زیرا هم دارای تخصص و هم تجربه کافی برای انجام این کار می باشد و افراد غیر متخصص نمی توانند تفسیر عکس های هوایی را انجام دهند. تهیه گزارش تفسیر عکس هوایی توسط کارشناس […]

بیشتر بخوانید
نمونه گزارش کارشناسی تفسیر عکس هوایی برای دادگاه

نمونه گزارش کارشناسی تفسیر عکس هوایی برای دادگاه

نمونه گزارش کارشناسی تفسیر عکس هوایی برای دادگاه به این صورت میباشد که اگر شما با مالک ملک مجاور بر سر حدود ملک اختلاف داشته باشید و حدود مرز هم تثبیت نشده باشد و ملک دارای سند قدیمی باشد و چون در اسناد قدیمی حدود ملک ذکر نمی شود، پس برای اینکه شما ادعای خود […]

بیشتر بخوانید
تهیه گزارش انجام تفسیر عکس هوایی برای دادگاه

تهیه گزارش انجام تفسیر عکس هوایی برای دادگاه

تهیه گزارش انجام تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی برای حل اختلافات ملکی مورد استفاده قرار میگیرد که ممکن است بر اثر تجاوز ملک مجاور به حدود ملک باشد و یا به خاطر تصاحب ملک توسط دولت باشد در واقع تفسیرع کس های هوایی که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید