تهیه گزارش انجام تفسیر عکس هوایی

تهیه گزارش انجام تفسیر عکس هوایی برای دادگاه

تهیه گزارش انجام تفسیر عکس هوایی برای دادگاه

تهیه گزارش انجام تفسیر عکس هوایی برای دادگاه اختلافات ملکی برای حل اختلافات ملکی مورد استفاده قرار میگیرد که ممکن است بر اثر تجاوز ملک مجاور به حدود ملک باشد و یا به خاطر تصاحب ملک توسط دولت باشد در واقع تفسیرع کس های هوایی که توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید