تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس

تهیه پلاک ثبتی ملک با بررسی اسناد ملکی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و با انجام جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام موقعیت دقیق ملک مشخص میشود و حدود مرزهای ملک تعیین میشود،در این صورت هیچ یک از املاک مجاور و همسایه حق تجاوز به […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید