تهیه نقشه UTM

تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت اسناد

تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت اسناد

تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت اسناد با این هدف درخواست می گردد که اطلاعات فنی مربوط به ملک مانند ابعاد و مساحت و موقعیت ملک معلوم گردد و در نهایت این اطلاعات در سیسم کاداستر کشور ثبت می شود و همچنین با توجه به این اطلاعات به دست آمده سند تک برگ صادر می […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری

تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری

تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری با این هدف در خواست می گردد که موقعیت دقیق ملک با مختصات منحصر به فرد حاصل شود. این نقشه با دقت سانتی متری و فرمت های مختلفی تهیه می گردد تا آماده ارائه به ادارات دولتی باشد. شهرداری یکی از ارگان هایی است که این نقشه را با […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه UTM برای تصحیح مساحت سند

تهیه نقشه UTM برای تصحیح مساحت سند زمانی مورد استفاده قرار میگیرد که مساحت وضع موجود ملک با مساحت درج شده درسند مغایرت داشته باشد و این مغایرت می تواند به دلایل مختلفی باشد و باید اصلاح شود و برای انجام تصحیح مساحت سندی باید به کار شناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند

تهیه نقشه UTM برای عدم تطبیق وضع موجود با سند به منظور بررسی اختلافات در ابعاد و مساحت سند و وضع موجود ملک تهیه میشود و این نقشه که به نقشه یو تی ام دو خطی معروف است یکی از مدارک اصلی در اخذ جواز ساخت در شهرداری است و به دلیل بار حقوقی بالایی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM جانمایی پلاک ثبتی برای زمین مشاعی

تهیه نقشه UTM جانمایی پلاک ثبتی برای زمین مشاعی

تهیه نقشه UTM جانمایی پلاک ثبتی برای زمین مشاعی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود.در عملیات جانمایی پلاک ثبتی حدود اربعه ملک و مساحت آن طبق آنچه که قطعه مادر در زمان سند به قطعات فرعی تفکیک شده بود استخراج و جانمایی می شود و در زمین های مشاعی […]

بیشتر بخوانید
انجام طرح های شهرداری در شهر و تهیه نقشه UTM

انجام طرح های شهرداری در شهر و تهیه نقشه UTM

انجام طرح های شهرداری در شهر و تهیه نقشه UTM برای ملک جهت تعیین موقعیت و بدست آوردن مساحت دقیق ملک می باشد.منظور از طرح های شهرداری طرح هایی میباشد که برای زیبا سازی شهر و یا طرح تعریض خیابان و یا احداث خیابان و اتوبان و… میباشد و انجام این طرح ها به عهده […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM با جی پی اس های دقیق

تهیه نقشه UTM با جی پی اس های دقیق

تهیه نقشه UTM با جی پی اس های دقیق دو یا سه فرکانسه به این دلیل انجام می شود تا این نقشه با دقت بالایی حاصل شود در واقع جی پی اس دو یا سه فرکانسه دقت بالایی و در حد سانتی متری دارند و همچنین این نقشه ها خطای کمتری دارند  و مساحت و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM وضع موجود جانمایی روی نقشه یک دو هزارم

تهیه نقشه UTM وضع موجود جانمایی روی نقشه یک دو هزارم

تهیه نقشه UTM وضع موجود جانمایی روی نقشه یک دو هزارم که از طرف شهرداری مورد در خواست قرار می گیرد و با تهیه این نقشه یکی از مدارک لازم برای اخذ جواز ساخت فراهم میشود و برای انجام هر ساخت و سازی می بایست جواز ساخت اخذ گردد و یکی از مدارکی که اخیرا […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای سازمان منابع طبیعی در تهران

تهیه نقشه UTM برای سازمان منابع طبیعی در تهران

تهیه نقشه UTM برای سازمان منابع طبیعی در تهران و همچنین تفسیر عکس ها هوایی مورد استفاده قرار می گیرد تا در نتیجه مشخص شود اراضی ملی است یا احیا شده به شمار می رود و با این روش مالک می تواند مالکیت خود را ثابت کند این کار با بررسی و تفسیر عکس های […]

بیشتر بخوانید