تهیه نقشه UTM

تهیه نقشه UTM برای انجام امور اداری شهرداری

تهیه نقشه UTM برای انجام امور اداری شهرداری

تهیه نقشه UTM برای انجام امور اداری شهرداری را می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد تا در نتیجه موقعیت دقیق ملک حاصل شود. این نقشه حتما باید با دقت بالا و فرمت دو هزارم تهیه شود. این نقشه زمانی از افراد در خواست می شود که افراد قصد انجام ساخت و ساز در ملک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه utm و جانمایی پلاک ثبتی سند

تهیه نقشه utm و جانمایی پلاک ثبتی سند

تهیه نقشه utm و جانمایی پلاک ثبتی سند با هدف اخذ سند تک برگ برای املاک فاقد موقعیت و حدود مشخص انجام می شود. عملیات جانمایی پلاک ثبتی و تهیه نقشه یو تی ام تنها از عهده فرد متخصصی مانند کارشناس رسمی دادگستری بر می آید و مهر و امضای وی بر روی نقشه یو […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM با کد ارتفاعی برای تعیین گودبرداری

تهیه نقشه UTM با کد ارتفاعی برای تعیین گودبرداری

تهیه نقشه UTM با کد ارتفاعی برای تعیین گودبرداری تهیه می شود تا شیب بین ملک و گذر ها معلوم شود و تهیه این نقشه حتما باید به فردی سپرده شود که توانایی تهیه این نقشه را با دقت بالا را داشته باشد و این نقشه سه بعدی است و با تهیه آن موقعیت ملک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای شهرداری های تهران

تهیه نقشه UTM برای شهرداری های تهران

تهیه نقشه UTM برای شهرداری های تهران به این منظور انجام می گیرد تا این ارگان جواز ساخت را برای متقاضیانی که قصد انجام شاخت و ساز در ملک خود دارند صادر نماید. اخیرا بسیاری از سازمان ها و ادارات مختلف نقشه یو تی ام ملک را از افراد در خواست می کنند تا به […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ املاک قولنامه ای

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ املاک قولنامه ای

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ املاک قولنامه ای به عنوان یک مدرک بایستی از عرصه و اعیان تهیه گردد,قولنامه ها امنیت بالا ندارند بنابراین هرچه زودتر باید اقدامات لازم جهت اخذ سند رسمی مالکیت انجام شود و برای اخذ سند تک برگ از اداره ثبت اسناد میبایست به اداره ثبت اسناد مراجعه […]

بیشتر بخوانید
اخذ سند تک برگ برای عرصه ملک و تهیه نقشه UTM

اخذ سند تک برگ برای عرصه ملک و تهیه نقشه UTM

اخذ سند تک برگ برای عرصه ملک و تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه میشود و نقشه های یو تی ام زمانی دارای اعتبارمی شوند که توسط یک متخصص باتجربه تهیه شود که مهرو امضای این متخصص مورد تایید سازمان هاو ادارات باشد در واقع بهترین افراد برای […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ عرصه ملک

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ عرصه ملک

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ عرصه ملک به این منظور تهیه می گردد که ابعاد و مساحت و موقعیت مکانی ملک معلوم گردد این نقشه توسط فرد متخصص و معتبر باید  تهیه شود تا مورد پذیرش اداره ثبت اسناد قرار بگیرد که یکی از این افراد متخصص و مجرب کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM در نقشه هوایی

تهیه نقشه UTM در نقشه هوایی

تهیه نقشه UTM در نقشه هوایی به منظور تعیین موقعیت ملک در سیستم مختصات یو تی ام می باشد که در نقشه ای با مقیاس دوهزارم جانمایی می شود و تهیه این نقشه به این دلیل می باشد که قبل ازساخت و ساز درملک،موقعیت و حدود ملک به طور دقیق مشخص شود تا بنایی که […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی امور ثبتی

تهیه نقشه UTM توسط کارشناس رسمی امور ثبتی فراهم می شود تا در نتیجه این نقشه قابل ارائه به سازمانها و ادارات مختلف باشد و با تهیه نقشه یو تی ام مختصات یو تی ام گوشه های ملک معین میشود همچنین ابعاد و مساحت ملک نیز با دقت بالا حاصل میشود و کارشناس رسمی دادگستری […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید