تهیه نقشه UTM یو تی ام از ملک

تعیین قیمت تهیه نقشه UTM یو تی ام

تعیین قیمت تهیه نقشه UTM یو تی ام

تعیین قیمت تهیه نقشه UTM یو تی ام می بایس بر طبق تعرفه ای معین برآورد گردد و برای تهیه این نقشه مراجعه به یک فرد متخصص و دارای صلاحیتی همچون کارشناس رسمی دادگستری ضروری میباشد و با تهیه نقشه یو تی ام اطلاعات فنی ملک همانند ابعاد، مساحت و همچنین موقعیت منحصر به فرد […]

بیشتر بخوانید
نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای شهرداری در تهران

نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای شهرداری در تهران

نقشه UTM یو تی ام دو خطی برای شهرداری در تهران یکی از نقشه های مصوب شهرداری است و به این دلیل این نقشه برای اخذ جواز ساخت در خواست میگردد که نابرابری بین ابعاد و مساحت سند و ابعاد و مساحت وضع موجود پیش از ساخت مشاهده گردد. نقشه UTM یو تی ام دو […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای سازمان منابع طبیعی در تهران

تهیه نقشه UTM برای سازمان منابع طبیعی در تهران

تهیه نقشه UTM برای سازمان منابع طبیعی در تهران و همچنین تفسیر عکس ها هوایی مورد استفاده قرار می گیرد تا در نتیجه مشخص شود اراضی ملی است یا احیا شده به شمار می رود و با این روش مالک می تواند مالکیت خود را ثابت کند این کار با بررسی و تفسیر عکس های […]

بیشتر بخوانید
هزینه تهیه نقشه UTM یو تی ام

هزینه تهیه نقشه UTM یو تی ام

هزینه تهیه نقشه UTM یو تی ام بر اساس موقعیت و منطقه ملک و همچنین مساحت ملک تعیین میشود و تمامی عوامل به این بستگی دارد که مرزهای ملک نیاز به بررسی دارد یا اینکه خیر و در مقابل هزینه هایی که برای ساخت و ساز انجام می دهید بسیار ناچیز میباشد و طبق تعرفه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه UTM برای اخذ سند تک برگ از مدارک مورد نیاز برای این کار به شمار می رود. در اسناد قدیمی اطلاعات فنی ملک که شامل موقعیت دقیق ملک، مساحت ملک، حدود و همسایگی های ملک و… وجود ندارد و فقط اطلاعات حقوقی در آن درج شده است بنابراین برای تکمیل اطلاعات فنی ملک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه UTM یو تی ام از ملک برای ثبت به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک

تهیه نقشه UTM یو تی ام از ملک برای ثبت

تهیه نقشه UTM یو تی ام از ملک برای ثبت به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین انجام می شود و این نقشه یو تی ام پایه و اسا کار سند از نوع سند تک برگ است که یک سند سیستمی است و به این منظور است برای صدور سند تک برگ […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید