تهیه نقشه UTM وضع موجود جانمایی روی نقشه یک دو هزارم

تهیه نقشه UTM وضع موجود جانمایی روی نقشه یک دو هزارم

تهیه نقشه UTM وضع موجود جانمایی روی نقشه یک دو هزارم

تهیه نقشه UTM وضع موجود جانمایی روی نقشه یک دو هزارم که از طرف شهرداری مورد در خواست قرار می گیرد و با تهیه این نقشه یکی از مدارک لازم برای اخذ جواز ساخت فراهم میشود و برای انجام هر ساخت و سازی می بایست جواز ساخت اخذ گردد و یکی از مدارکی که اخیرا […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید