تهیه نقشه UTM جانمایی پلاک ثبتی

تهیه نقشه UTM جانمایی پلاک ثبتی برای زمین مشاعی

تهیه نقشه UTM جانمایی پلاک ثبتی برای زمین مشاعی

تهیه نقشه UTM جانمایی پلاک ثبتی برای زمین مشاعی توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود.در عملیات جانمایی پلاک ثبتی حدود اربعه ملک و مساحت آن طبق آنچه که قطعه مادر در زمان سند به قطعات فرعی تفکیک شده بود استخراج و جانمایی می شود و در زمین های مشاعی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید