تهیه نقشه UTM برای صدور سند

تهیه نقشه UTM برای ثبت ملک و صدور سند

تهیه نقشه UTM برای ثبت ملک و صدور سند

تهیه نقشه UTM برای ثبت ملک و صدور سند می بایست توسط فردی متخصص مانند کارشناس رسمی دادگستری انجام شود در واقع با مهر و امضای این متخصص نقشه تهیه شده معتبر می شود و در نتیجه قابل ارائه به اداره ثب اسناد خواهد بود و با تهیه نقشه یو تی ام موقعیت دقیق ملک، […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید