تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت

تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت اسناد

تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت اسناد

تهیه نقشه UTM برای سازمان ثبت اسناد با این هدف درخواست می گردد که اطلاعات فنی مربوط به ملک مانند ابعاد و مساحت و موقعیت ملک معلوم گردد و در نهایت این اطلاعات در سیسم کاداستر کشور ثبت می شود و همچنین با توجه به این اطلاعات به دست آمده سند تک برگ صادر می […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید