تهیه نقشه UTM برای انجام امور اداری

تهیه نقشه UTM برای انجام امور اداری شهرداری

تهیه نقشه UTM برای انجام امور اداری شهرداری

تهیه نقشه UTM برای انجام امور اداری شهرداری را می توان به کارشناس رسمی دادگستری سپرد تا در نتیجه موقعیت دقیق ملک حاصل شود. این نقشه حتما باید با دقت بالا و فرمت دو هزارم تهیه شود. این نقشه زمانی از افراد در خواست می شود که افراد قصد انجام ساخت و ساز در ملک […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید