تهیه نقشه UTM برای اختلافات مساحت سندی با وضع موجود

تهیه نقشه UTM برای اختلافات مساحت سندی با وضع موجود

تهیه نقشه UTM برای اختلافات مساحت سندی با وضع موجود

تهیه نقشه UTM برای اختلافات مساحت سندی با وضع موجود هنگامی مورد استفاده قرار می گیرد که مالک قصد ساخت و ساز ملک خود را داشته باشد و بایستی اقدام به اخذ جواز ساخت از شهرداری کند و ممکن است شهرداری تشخیص دهد که مالک بایستی نقشه دو خطی شهر داری را تهیه کند تا […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید