تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری

تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری

تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری

تهیه نقشه UTM با فرمت شهرداری با این هدف در خواست می گردد که موقعیت دقیق ملک با مختصات منحصر به فرد حاصل شود. این نقشه با دقت سانتی متری و فرمت های مختلفی تهیه می گردد تا آماده ارائه به ادارات دولتی باشد. شهرداری یکی از ارگان هایی است که این نقشه را با […]

بیشتر بخوانید