تهیه نقشه 2000 شهرداری

تهیه نقشه 2000 شهرداری به همراه مختصات UTM

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات UTM

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری به همراه مختصات UTM باید با دقت بالا و فرمت مورد قبول شهرداری فراهم شود تا با ارائه این نقشه به شهرداری بتوان جواز ساخت اخذ کرد و با اخذ جواز ساخت میتوان ساخت و ساز ملک را به صورت قانونی آغاز نمود در واقع نقشه یو تی ام یک دو […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه 2000 شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی

تهیه نقشه ۲۰۰۰ شهرداری-تهیه نقشه هوایی به این صورت می باشد که تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری به این منظور مورد استفاده قرار می گیرد که وقتی ملکی به حدود ملک مجاور خود تجاوز کرده باشد باید نقشه یو تی ام دو خطی تهیه شود تا مقدار تجاوز مشخص شود و برای […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید