تهیه نقشه ی پیش تفکیک

تهیه نقشه ی پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه ی پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق

تهیه نقشه ی پیش تفکیک برای تعیین مساحت دقیق به این دلیل انجام می شود که معامله پیش فروش ملک با اعتماد بالا بین طرفین معامله انجام شود در واقع معمولا تفکیک آپارتمان پس از ساخت ملک و برای اخذ سند تک برگ توسط کارشناسی که از طرف نظام مهندسی انتخاب می شود و نماینده […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید