تهیه نقشه یو تی ام

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای دیوار کشی ملک

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای دیوار کشی ملک

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی برای دیوار کشی ملک که با هدف مشخص کردن و تثبیت حدود ملک بر روی زمین انجام می شود و در نتیجه با استفاده از این نقشه امکان اخذ سند تک برگ برای ملک نیز وجود خواهد داشت و برای تهیه این نقشه و دیوار کشی ملک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام و صدور سند تک برگی

تهیه نقشه یو تی ام و صدور سند تک برگی

تهیه نقشه یو تی ام و صدور سند تک برگی به این دلیل تهیه می گردد تا در نتیجه اطلاعات فنی و مکانی مربوط به ملک با دقت بالا حاصل شود تا در نتیجه این اطلاعات دقیق و کامل آماده درج در سند تک برگ شود در واقع یکی از ویژگیهای سند تک برگ درج […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک و حدود مرزهای ملک با املاک مجاور به طور دقیق با دستگاه های نقشه برداری تعیین می شود. تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی نقشه یو تی ام موقعیت دقیق و حدود ملک را مشخص […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری در شهرداری معتبر است به منظور اخذ جواز ساخت لازم است مدارکی فراهم گردد در واقع ممکن است شهرداری دستور نقشه دو خطی را به افراد بدهد و این نقشه تشکیل شده است از ابعاد و مساحت سندی و ابعاد و […]

بیشتر بخوانید
نقشه utm-تهیه نقشه یو تی ام-صدور سند

نقشه utm-تهیه نقشه یو تی ام-صدور سند

نقشه utm-تهیه نقشه یو تی ام-صدور سند تک برگ با این هدف انجام می شود که بتوان اسناد قدیمی را تعویض نمود و سند جدید و به روز تک برگ اخذ نمود. نقشه یو تی ام نقشه ای است که در آن ابعاد و مساحت ملک با دقت بالا معلوم است و مختصات یو تی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای دیوار کشی ملک انجام می شود تا ملک در حدود ثبتی خود و در مختصات دقیق قرار بگیرد و تثبیت و دیوار کشی شود و تهیه نقشه یو تی ام و تثبیت و دیوار کشی ملک حتما باید توسط افراد متخصص و مجرب انجام شود تا در نتیجه ملک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک زمانی که نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود، اگر مساحت وضع موجود ملک از مساحت درج شده در سند بزرگتر باشد در این صورت باید رهاسازی ملک انجام شود و قسمتی که اضافه می باشد باید حذف شود تا مساحت وضع موجود ملک با […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام در کمترین زمان

تهیه نقشه یو تی ام در کمترین زمان

تهیه نقشه یو تی ام در کمترین زمان و با بالاترین دقت توسط کارشناس رسمی دادگستری انجام می گیرد و این کارشناس مورد اعتبار در ادارات و هم چنین مراجع قضایی است و با مهر و امضای خود به نقشه تهیه شده اعتبار می دهد و از این نقشه به عنوان یک مدرک در ادارات […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام با مختصات UTM اخذ سند

تهیه نقشه یو تی ام با مختصات UTM اخذ سند

تهیه نقشه یو تی ام با مختصات UTM اخذ سند تک برگ توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی با دقت مطلوب فراهم می شود. تعویض سند قدیمی ملک به سند جدید تک برگ به دلیل ضریب امنیت بالای اسناد جدید تک برگ انجام میگیرد و با اخذ سند تک برگ فرایند […]

بیشتر بخوانید
1 2 3 8