تهیه نقشه یو تی ام 2000 ام برای شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام 2000-تهیه نقشه شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰-تهیه نقشه شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ۲۰۰۰-تهیه نقشه شهرداری به این منظور می باشد که اگر اختلافی در مساحت سند با مساحت وضع موجود،وجود داشته باشد،باید با تهیه نقشه یو تی ام این اختلافات مشخص شود و باید این اختلافات مساحتی در ملک تصحیح کند در واقع ابتدا باید نقشه یو تی ام ملک تهیه شود […]

بیشتر بخوانید
تعیین موقعیت املاک گمشده و تهیه نقشه یو تی ام

تعیین موقعیت املاک گمشده و تهیه نقشه یو تی ام

تعیین موقعیت املاک گمشده و تهیه نقشه یو تی ام برای املاک با آدرس نا معلوم انجام می شود تا موقعیت مکانی آن با مختصات یو تی ام بدست آید بنابراین باید برای مشخص شدن کردن حدود ثبت شده ملک گمشده جانمایی پلاک ثبت انجام شود و در نهایت نقشه یو تی ام ملک را […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری به این صورت می باشد که گاهی املاکی وجود دارند که در مجاور طرح های شهرداری قرار میگیرند که به طور مثال زمانی که شهرداری بخواهد دریک مکانی میدان ایجادکند و یا طرحهای زیباسازی را در شهر انجام دهد املاکی که در مجاورت این گونه طرح […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای سازمان منابع طبیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای سازمان منابع طبیعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای سازمان منابع طبیعی در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی انجام می شود و به این منظور این کار انجام می شود تا ثابت شود زمین مذکور زمین زراعی است یا زمین ملی است و به دولت تعلق دارد و در صورتی که زمین ملی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام

تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزها

تهیه نقشه یو تی ام کادر برای رفع ابهام در مرزها به این منظور انجام میشود که بخواهند تطابق بین ابعاد واقعی و ابعاد سند را بررسی کنند و هنگام تهیه سند تک برگ باید نقشه یو تی ام تهیه کرد که توسط کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری یا امور ثبتی مهر و امضا […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام 2000 ام برای شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام 2000 ام برای شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام 2000 ام برای شهرداری به منظور تعیین موقعیت ملک بر روی زمین برای انجام امور اداری انجام می شود این نقشه یو تی ام که در شهرداری به نقشه 2000 ام معروف است توسط کارشناس رسمی داد گستری نقشه برداری انجام می شود. تهیه نقشه یو تی ام 2000 ام […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید