تهیه نقشه یو تی ام 1/2000 ام شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام در طرح های شهرداری به این صورت می باشد که گاهی املاکی وجود دارند که در مجاور طرح های شهرداری قرار میگیرند که به طور مثال زمانی که شهرداری بخواهد دریک مکانی میدان ایجادکند و یا طرحهای زیباسازی را در شهر انجام دهد املاکی که در مجاورت این گونه طرح […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام عرصه ملک در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام عرصه ملک در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام عرصه ملک در استان تهران به دلایل بسیاری برای امور مربوط به ملک از مدارک ضروری و لازم به شمار می رود که با تهیه ی این نقشه موقعیت مکانی با مختصات یو تی ام و حدود و مساحت دقیق ملک حاصل میشود برای تهیه نقشه یو تی ام مالک […]

بیشتر بخوانید
جانمایی نقشه یو تی ام در نقشه هوایی

جانمایی نقشه یو تی ام در نقشه هوایی

جانمایی نقشه یو تی ام در نقشه هوایی برای تبدیل فرمت این نقشه یو تی ام به فرمت مد نظر شهرداری است که برای انجام امور اداری ملک یا زمین باید حتما یک نقشه یو تی ام از ملک که با فرمت این سازمان هم خوانی داشته باشد و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام و تعیین موقعیت دقیق ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین موقعیت دقیق ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین هدف اصلی تهیه نقشه یو تی ام است که باید امروزه برای امور اداری ملک حتما تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شده باشد تا روند اداری ملک طی شود و نقشه یو تی ام امروزه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام 1/2000 ام شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام 1/2000 ام شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام 1/2000 ام شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق عرصه یک ملک یا زمین کشاورزی بر روی کره زمین با استفاده از مختصات های یو تی ام است که این نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک اصلی برای مراجعه به سازمان ها و ارگان های دولتی است که باید […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید