تهیه نقشه یو تی ام کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی

تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک و حدود مرزهای ملک با املاک مجاور به طور دقیق با دستگاه های نقشه برداری تعیین می شود. تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری امور ثبتی نقشه یو تی ام موقعیت دقیق و حدود ملک را مشخص […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری

تهیه نقشه یو تی ام کارشناس رسمی دادگستری ، نقشه یو تی ام ملکی میباشد که توسط این کارشناس و متخصص تهیه شده است و با مهر و امضای این کارشناس اعتبار و ارزش لازم برای ارائه به ادارات کشور پیدا خواهد کرد و قابل قبول خواهد بود و با تهیه این نقشه موقعیت دقیق  […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید