تهیه نقشه یو تی ام میراث فرهنگی

تهیه نقشه یو تی ام میراث فرهنگی توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام میراث فرهنگی توسط کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام میراث فرهنگی توسط کارشناس رسمی به منظور تعیین موقعیت یک ملک نسبت به قسمت هایی که متعلق به میراث فرهنگی است انجام می شود و برای املاکی که در حریم میراث فرهنگی هستند تهیه این نقشه یو تی ام از ملک و گرفتن تایید از سازمان میراث فرهنگی لازم است. […]

بیشتر بخوانید