تهیه نقشه یو تی ام ملک تصرف شده

تهیه نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت

تهیه نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت

تهیه نقشه یو تی ام ملک تصرف شده توسط دولت صورت می گیرد تا مدرکی تهیه گردد تا با استفاده از آن مالک بتواند اراضی خود را از دولت پس بگیرد و دولت برخی از اراضی را ملی محسوب می کند و آن را تصاحب خواهد کرد که ممکن است این اراضی در حقیقت منابع […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید