تهیه نقشه یو تی ام عرصه ملک در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام عرصه و اعیان

تهیه نقشه یو تی ام عرصه و اعیان

تهیه نقشه یو تی ام عرصه و اعیان توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی تهیه می شود و عرصه و اعیان دو معنی متفاوت دارد درواقع عرصه زمینی می باشد که بنایی در آن ساخته می شود و معمولا قبل ازشروع ساخت و ساز باید نقشه یو تی ام از عرصه ملک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام عرصه ملک در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام عرصه ملک در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام عرصه ملک در استان تهران به دلایل بسیاری برای امور مربوط به ملک از مدارک ضروری و لازم به شمار می رود که با تهیه ی این نقشه موقعیت مکانی با مختصات یو تی ام و حدود و مساحت دقیق ملک حاصل میشود برای تهیه نقشه یو تی ام مالک […]

بیشتر بخوانید