تهیه نقشه یو تی ام شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام شهرداری از ملک و زمین

تهیه نقشه یو تی ام شهرداری از ملک و زمین

تهیه نقشه یو تی ام شهرداری از ملک و زمین که به نقشه 2000 ام معروف است و منظور از این نقشه 2000 ام نقشه یو تی ام ای است که از ملک یا زمین تهیه میشود و بعد از ترسیم نقشه در نقشه ای که از سازمان نقشه برداری کشور تهیه میشود و در […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید