تهیه نقشه یو تی ام زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام زمین های تجمیعی برای ارائه به اداره ثبت اسناد برای اخذ سند تک برگ برای اراضی تجمعی و هم چنین در صورتی که مالک این اراضی بخواهد در ملک خود ساخت و ساز انجام دهد می بایست برای اخذ جواز نیز این نقشه را در اختیار شهرداری قرار دهد. با […]

بیشتر بخوانید