تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت

تهیه نقشه دو خطی برای تعیین مساحت با مهر و امضا کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی برای تعیین موقعیت دقیق ملک می باشد تا مشخص شود که ملک از حدود مرز های خود خارج نشده است و دقیقا در موقعیت اصلی خود قرار دارد در واقع نقشه یو تی ام برای مشخص […]

بیشتر بخوانید
تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی

تعیین قیمت تهیه نقشه یو تی ام دو خطی که این نقشه تنها توسط یک فرد متخصص قابل تهیه است یکی از این افراد متخصص کارشناس رسمی دادگستری می باشد و این نقشه به این دلیل تهیه میگردد تا اثبات شود ابعاد و مساحت سند و ابعاد و مساحت وضع موجود ملک با هم برابر […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضا

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی با مهر و امضای کارشناس رسمی دادگستری در شهرداری معتبر است به منظور اخذ جواز ساخت لازم است مدارکی فراهم گردد در واقع ممکن است شهرداری دستور نقشه دو خطی را به افراد بدهد و این نقشه تشکیل شده است از ابعاد و مساحت سندی و ابعاد و […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و نقشه های یو تی ام با استفاده ازتجهیزات و دستگاه های نقشه برداری تهیه می شود و جهت اخذ جواز ساخت وساز ازشهرداری  این نقشه در نقشه ای با مقیاس یک دو هزارم […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران ممکن است به مالک دستور آن داده شود و برای این کار می بایست به کارشناس رسمی دادگستری که صلاحیت تهیه این نقشه را دارد مراجعه کند.کارشناس این نقشه را با دقت بالا و فرمتی که مد نظر شهر داری است.نقشه های دو خطی شهرداری […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید