تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی انجام می شود و نقشه های یو تی ام با استفاده ازتجهیزات و دستگاه های نقشه برداری تهیه می شود و جهت اخذ جواز ساخت وساز ازشهرداری  این نقشه در نقشه ای با مقیاس یک دو هزارم […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران

تهیه نقشه یو تی ام دو خطی شهرداری در تهران ممکن است به مالک دستور آن داده شود و برای این کار می بایست به کارشناس رسمی دادگستری که صلاحیت تهیه این نقشه را دارد مراجعه کند.کارشناس این نقشه را با دقت بالا و فرمتی که مد نظر شهر داری است.نقشه های دو خطی شهرداری […]

بیشتر بخوانید