تهیه نقشه یو تی ام در زمین کشاورزی اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام در زمین کشاورزی اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام در زمین کشاورزی اطراف تهران

تهیه نقشه یو تی ام در زمین کشاورزی اطراف تهران به منظور تثبیت این اراضی در موقعیت دقیق و حقیقی آن ها انجام میگیرد و از آنجایی که اراضی کشاورزی معمولا مساحت زیادی از سطح زمین را در بر میگیرند و معمولا حدود آن مشخص نیست بنابراین برای تعیین حدود دقیق و قانونی ملک و […]

بیشتر بخوانید