تهیه نقشه یو تی ام جهت سند تک برگ ملک

تهیه نقشه یو تی ام جهت سند تک برگ ملک

تهیه نقشه یو تی ام جهت سند تک برگ ملک

تهیه نقشه یو تی ام جهت سند تک برگ ملک نقشه یو تی ام نوعی از سند ملکی است که نشانه اصلی آن جانمایی موقعیت ملک بر روی زمین است که به آن نقشه یو تی ام ملک می گویند. رادین مپ 09129277534 و 44377035 کارشناس رسمی دادگستری تهیه نقشه یو تی ام جهت سند […]

بیشتر بخوانید