تهیه نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی

تهیه نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی در استان تهران به این جهت مالک ملزم به تهیه این نقشه خواهد شد که برای این سازمان اثبات گردد که اراضی تحت مالکیت شخص کشاورزی می باشد و نمی توان آن را جزء اراضی ملی محسوب کرد و بنابراین مالک ملزم به بررسی سابقه اراضی و تهیه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید