تهیه نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی در استان تهران

نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی برای تشخیص اراضی ملی

نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی برای تشخیص اراضی ملی

نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی برای تشخیص اراضی ملی به این صورت می باشد که جهاد کشاورزی برای اینکه بداند مالکیت هر شخص بر زمین به چه صورتی میباشد شخص را برای تهیه نقشه یو تی ام و جانمایی آن بر روی عکس های هوایی ملزم خواهد کرد و برای انجام این کار مالک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام جهاد کشاورزی در استان تهران به این جهت مالک ملزم به تهیه این نقشه خواهد شد که برای این سازمان اثبات گردد که اراضی تحت مالکیت شخص کشاورزی می باشد و نمی توان آن را جزء اراضی ملی محسوب کرد و بنابراین مالک ملزم به بررسی سابقه اراضی و تهیه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید