تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی درباره املاکی است که دارای اسناد قدیمی هستند و مالک موقعیت ملک را نمی داند یا از موقعیت تقریبی ملک مطلع است در این صورت بایستی جانمایی پلاک ثبتی انجام بگیرد که برای جانمایی ثبتی به نقشه یو تی ام نیز احتیاج است و جانمایی […]

بیشتر بخوانید