تهیه نقشه یو تی ام تثبیت مرزهای زمین کشاورزی

تهیه نقشه یو تی ام تثبیت مرزهای زمین کشاورزی

تهیه نقشه یو تی ام تثبیت مرزهای زمین کشاورزی

تهیه نقشه یو تی ام تثبیت مرزهای زمین کشاورزی برای جلو گیری از بسیاری از اختلافات ملکی انجام می شود زیرا با تهیه نقشه یو تی ام حدود و مرزهای دقیق زمین کشاورزی مشخص می شود و در این صورت هیچگونه تجاوزی به حدود مرزهای  ملک صورت نمی گیرد . تهیه نقشه یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید