تهیه نقشه یو تی ام برای سند

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین موقعیت دقیق ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین موقعیت دقیق ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین هدف اصلی تهیه نقشه یو تی ام است که باید امروزه برای امور اداری ملک حتما تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شده باشد تا روند اداری ملک طی شود و نقشه یو تی ام امروزه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام 1/2000 ام شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام 1/2000 ام شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام 1/2000 ام شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق عرصه یک ملک یا زمین کشاورزی بر روی کره زمین با استفاده از مختصات های یو تی ام است که این نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک اصلی برای مراجعه به سازمان ها و ارگان های دولتی است که باید […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای املاک فاقد سند

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک فاقد سند

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک فاقد سند تک برگ به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین به همراه رعایت دقیق مرزهای ملک انجام می شود که از طریق مختصات های یو تی ام تعیین شده بر روی کره زمین این کار انجام میشود و نقشه یو تی ام حاصل یکی […]

بیشتر بخوانید
کاربرد تهیه نقشه یو تی ام برای سند تک برگ

کاربرد تهیه نقشه یو تی ام برای سند تک برگ

کاربرد تهیه نقشه یو تی ام برای سند تک برگ که این نقشه یو تی ام امروزه پایه و اساس کار سند مالکیت است که باید حتما از ملک یا زمین مورد نظر تهیه و توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری مهر و امضا شود و به در تشکیل پرونده برای صدور سند قرار گیرد […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای سند مالکیت ماده 147

تهیه نقشه یو تی ام برای سند مالکیت ماده 147

تهیه نقشه یو تی ام برای سند مالکیت ماده 147 که یکی از سند های مالکیت تک برگ است و پایه و اساس کار این نوع از سند مانند سند های دیگر است و با این تفاوت که در سند ماده 147 به منظور سر و سامان دادن به اموال دارای قولنامه بر روی کار […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای سند و مراحل آن

تهیه نقشه یو تی ام برای سند و مراحل آن

تهیه نقشه یو تی ام برای سند و مراحل آن در طی یک پروسه کاری زمینی و بعد از آن ترسیم در سیستم نرم افزاری انجام می شود که در ادامه به طور کامل توضیح داده می شود و نیز باید این نقشه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری تهیه شود. تهیه نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید