تهیه نقشه یو تی ام برای سند و مراحل آن

تهیه نقشه یو تی ام برای ملک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای ملک در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای ملک در تهران به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین و با استفاده از مختصات های یو تی ام انجام می شود که این مختصات های یو تی ام یک سیستم مختصات جهانی است که بر روی کره زمین تعریف شده است و بر اساس این […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام 1/2000 ام شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام 1/2000 ام شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام 1/2000 ام شهرداری به منظور تعیین موقعیت دقیق عرصه یک ملک یا زمین کشاورزی بر روی کره زمین با استفاده از مختصات های یو تی ام است که این نقشه یو تی ام امروزه یکی از مدارک اصلی برای مراجعه به سازمان ها و ارگان های دولتی است که باید […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای املاک فاقد سند

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک فاقد سند

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک فاقد سند تک برگ به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین به همراه رعایت دقیق مرزهای ملک انجام می شود که از طریق مختصات های یو تی ام تعیین شده بر روی کره زمین این کار انجام میشود و نقشه یو تی ام حاصل یکی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای سند و مراحل آن

تهیه نقشه یو تی ام برای سند و مراحل آن

تهیه نقشه یو تی ام برای سند و مراحل آن در طی یک پروسه کاری زمینی و بعد از آن ترسیم در سیستم نرم افزاری انجام می شود که در ادامه به طور کامل توضیح داده می شود و نیز باید این نقشه توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری تهیه شود. تهیه نقشه یو تی […]

بیشتر بخوانید