تهیه نقشه یو تی ام برای سازمان منابع طبیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای سازمان منابع طبیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای سازمان منابع طبیعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای سازمان منابع طبیعی در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی انجام می شود و به این منظور این کار انجام می شود تا ثابت شود زمین مذکور زمین زراعی است یا زمین ملی است و به دولت تعلق دارد و در صورتی که زمین ملی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید