تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمینهای تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمینهای تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمینهای تجمیعی به این معنا میباشد که چندین ملک با هم نقشه برداری شود در مواردی که سازنده چندین ملک که متراژ و مساحت پایینی دارد و می خواهد در این املاک ساخت و سازی انجام دهد باید نقشه یو تی ام از این املاک را تهیه کند. تهیه […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی تهران به این منظور انجام می شود که موقعیت دقیق این املاک تعیین شود و سپس سند تک برگ برای ملک مشاعی از طرف اداره ثبت صادر خواهد شد و در واقع اداره ثبت اسناد برای صدور سند تک برگ برای املاک، مالکان را ملزم به […]

بیشتر بخوانید