تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی به منظور تعیین ابعاد و مساحت دقیق آن ضروری است و  اراضی تجمیعی، اراضی ای هستند که از دو یا چند ملک تشکیل می شود که تخریب می شوند به این دلیل که یک ملک تجمیعی در آن اراضی ساخته شود و اگر مساحت این اراضی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید