تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام و تعیین رهاسازی ملک زمانی که نقشه یو تی ام از ملک تهیه شود، اگر مساحت وضع موجود ملک از مساحت درج شده در سند بزرگتر باشد در این صورت باید رهاسازی ملک انجام شود و قسمتی که اضافه می باشد باید حذف شود تا مساحت وضع موجود ملک با […]

بیشتر بخوانید
رهاسازی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

رهاسازی ملک و تهیه نقشه یو تی ام

رهاسازی ملک و تهیه نقشه یو تی ام در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد که مساحت وضع موجود ملک بزرگ تر از مساحت سندی باشد و زمانی که مالکی بخواهد در ملک خود ساخت و سازی انجام دهد باید برای انجام اینکار جواز ساخت داشته باشد. برای اخذ جواز ساخت و ساز باید به […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رهاسازی ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تعیین رهاسازی ملک زمانی لازم می شود که وضع موجود ملک از سند بزرگتر باشد. در این صورت پس از تهیه نقشه یو تی ام دقیق از ملک باید قسمت هایی که اضافه بر ملک است را اصطلاحا رهاسازی کند و ملک خود را بر طبق سند پیاده سازی […]

بیشتر بخوانید