تهیه نقشه یو تی ام برای تثبیت موقعیت

تهیه نقشه یو تی ام برای تثبیت موقعیت ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تثبیت موقعیت ملک

تهیه نقشه یو تی ام برای تثبیت موقعیت ملک و دیوارکشی ملک انجام میشود تا ملک در موقعیت دقیق و اصلی خود قرار بگیرد و میخ کوبی شود و برای تهیه نقشه یو تی ام حتما باید به یک فرد مجرب و توانمندی مثل کارشناس رسمی دادگستری سپرده شود تا دقیقا ملک در موقعیت خود […]

بیشتر بخوانید