تهیه نقشه یو تی ام برای املاک

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک گمشده

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک گمشده

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک گمشده یکی از کارهای مهمی است که باید برای املاکی که مکان آن مشخص نیست انجام دهیم و نقشه ای که حاصل از جانمایی پلاک ثبتی در سیستم مختصات یو تی ام می باشد اعتباری برابر با اعتبار سند شما را دارد. تهیه نقشه یو تی ام برای […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای املاک

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک برای تعیین موقعیت دقیق ملک تهیه می شود در واقع نقشه های یو تی ام برای املاک مشاعی و غیر مشاعی مورد استفاده قرار می گیرد تا مساحت و موقعیت دقیق املاک مشخص شود. تهیه نقشه یو تی ام برای املاک نقشه های یو تی ام کاربرد های […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک مشاعی در تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری یا امور ثبتی که متخصص این کارمی باشد تهیه می شود و منظور از ملک مشاع ملکی است که بین دو یا چند نفر مشترک باشد و مالکان علاوه بر سهم ملک خود از کل محدوده ملک مشاع نیز […]

بیشتر بخوانید
تعرفه تهیه نقشه یو تی ام برای زمین

تعرفه تهیه نقشه یو تی ام برای زمین

تعرفه تهیه نقشه یو تی ام برای زمین به شرایط زمین از لحاظ داشتن اسناد ثبتی و همچنین وضع موجود زمین وابسته است. و نیز همچنین هر سال این تعرفه ها به روز می شوند و تعرفه های امسال نسبت به پارسال بیشتر است و هم چنین با توجه به این که برداشت اطلاعات از […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی

تهیه نقشه یو تی ام جانمایی پلاک ثبتی اسناد قدیمی درباره املاکی است که دارای اسناد قدیمی هستند و مالک موقعیت ملک را نمی داند یا از موقعیت تقریبی ملک مطلع است در این صورت بایستی جانمایی پلاک ثبتی انجام بگیرد که برای جانمایی ثبتی به نقشه یو تی ام نیز احتیاج است و جانمایی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای املاک فاقد سند

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک فاقد سند

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک فاقد سند تک برگ به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین به همراه رعایت دقیق مرزهای ملک انجام می شود که از طریق مختصات های یو تی ام تعیین شده بر روی کره زمین این کار انجام میشود و نقشه یو تی ام حاصل یکی […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید