تهیه نقشه یو تی ام برای املاک فاقد سند

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک فاقد سند

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک فاقد سند

تهیه نقشه یو تی ام برای املاک فاقد سند تک برگ به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین به همراه رعایت دقیق مرزهای ملک انجام می شود که از طریق مختصات های یو تی ام تعیین شده بر روی کره زمین این کار انجام میشود و نقشه یو تی ام حاصل یکی […]

بیشتر بخوانید