تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضا کارشناس

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های تجمیعی به منظور تعیین ابعاد و مساحت دقیق آن ضروری است و  اراضی تجمیعی، اراضی ای هستند که از دو یا چند ملک تشکیل می شود که تخریب می شوند به این دلیل که یک ملک تجمیعی در آن اراضی ساخته شود و اگر مساحت این اراضی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام از ساختمان در استان تهران توسط کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی انجام می شود و در واقع زمانی نیاز به تهیه آن پیدا می کنید که بخواهید موقعیت دقیق ملک روی کره زمین مشخص کنید. با تهیه نقشه یو تی ام ملک با مختصات یو تی ام […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام عدم تطبیق وضع موجود با سند

نقشه یو تی ام عدم تطبیق وضع موجود با سند

نقشه یو تی ام عدم تطبیق وضع موجود با سند وقتی انجام می شود که مساحت و ابعاد وضع موجود زمین با ابعاد سندی متفاوت شود. در واقع اداره ثبت و شهرداری دستور تهیه نقشه را به مالک خواهند داد و مالک نیز باید به فرد متخصص که تجربه کافی در تهیه نقشه ها دارد […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام برای تشخیص اراضی ملی با اراضی کشاورزی

نقشه یو تی ام برای تشخیص اراضی ملی با اراضی کشاورزی

نقشه یو تی ام برای تشخیص اراضی ملی با اراضی کشاورزی به این منظور مالک ملزم به تهیه این نقشه خواهد شد که بخواهد ثابت کند ملک اراضی ملی به شمار نمی رود که در این صورت مالک بایستی به کارشناس رسمی دادگستری  نقشه برداری و امور ثبتی مراجعه کند تا وی بتواند این امر […]

بیشتر بخوانید
جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام

جانمایی اراضی ملی روی نقشه یو تی ام  زمانی لازم می شود که دولت زمین مالک را جزو منابع ملی محسوب کند. و مالک اگر بخواهد به این رای اعتراض کند و ملک را پس بگیرد بایستی نقشه یو تی ام جانمایی اراضی ملی را تهیه کند و اقدام به باز پس گیری ملک خود […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ سند تک برگ در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ سند تک برگ در استان تهران برای تعیین موقعیت و مساحت دقیق و منحصر به فرد ملک روی زمین به کار می رود. در واقع این سند که چند سال است که صادر می شود و مزایا و برتری نسبت به سند قدیمی دارد و برای تهیه ی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضا کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضا کارشناس رسمی

تهیه نقشه یو تی ام با مهر و امضا کارشناس رسمی به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی زمین انجام میشود و این کار با استفاده از سیستم مختصاتی که بر روی زمین تعریف شده است انجام می شود که امروزه یکی از مدارک اصلی برای هر ملکی به شمار میرود و برای مراجعه […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید