تهیه نقشه یو تی ام با مختصات UTM اخذ سند

تهیه نقشه یو تی ام با مختصات UTM اخذ سند

تهیه نقشه یو تی ام با مختصات UTM اخذ سند

تهیه نقشه یو تی ام با مختصات UTM اخذ سند تک برگ توسط کارشناس رسمی دادگستری رشته نقشه برداری و امور ثبتی با دقت مطلوب فراهم می شود. تعویض سند قدیمی ملک به سند جدید تک برگ به دلیل ضریب امنیت بالای اسناد جدید تک برگ انجام میگیرد و با اخذ سند تک برگ فرایند […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید