تهیه نقشه یو تی ام با فرمت شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران

تهیه نقشه یو تی ام ملک مشاعی در تهران به منظور تعیین موقعیت دقیق قطعه مشاعی و تثبیت آن به منظور اخذ سند تک برگ از اداره ثبت انجام می شود. بنابراین اگر ملکی مشاعی باشد و مالک بخواهد برای ملک خود سند تک برگ بگیرد بایستی هم از قطعه مشاعی و هم از ملک […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای زمین های مشاعی تهران به این منظور انجام می شود که موقعیت دقیق این املاک تعیین شود و سپس سند تک برگ برای ملک مشاعی از طرف اداره ثبت صادر خواهد شد و در واقع اداره ثبت اسناد برای صدور سند تک برگ برای املاک، مالکان را ملزم به […]

بیشتر بخوانید
نقشه یو تی ام برای تعیین موقعیت مکانی ملک

نقشه یو تی ام برای تعیین موقعیت مکانی ملک

نقشه یو تی ام برای تعیین موقعیت مکانی ملک به این منظور نیاز به تهیه آن میشود که مالک به ادارات مختلف برای کارهای مربوط به ملک مراجعه کند و آن ها نیز معمولا تهیه این نقشه را از شما درخواست می کنند و در واقع نقشه تعیین موقعیت دقیق ملک با مختصات یو تی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه ی یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده

تهیه نقشه ی یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده

تهیه نقشه ی یو تی ام زمین مشاعی افراز نشده به منظور تهیه سند تک برگ برای هر قطعه انجام می شود که برای این کار بایستی به کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کرد و برای تهیه نقشه یو تی ام زمین های مشاعی افراز نشده دو حالت وجود دارد که ممکن است اتفاق بیوفتد اول […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ سند تک برگ

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ سند تک برگ در استان تهران

تهیه نقشه یو تی ام برای اخذ سند تک برگ در استان تهران برای تعیین موقعیت و مساحت دقیق و منحصر به فرد ملک روی زمین به کار می رود. در واقع این سند که چند سال است که صادر می شود و مزایا و برتری نسبت به سند قدیمی دارد و برای تهیه ی […]

بیشتر بخوانید
تهیه نقشه یو تی ام با فرمت شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام با فرمت شهرداری

تهیه نقشه یو تی ام با فرمت شهرداری که به منظور تعیین موقعیت دقیق ملک بر روی کره زمین و با استفاده زا سیستم مختصات جهانی یو تی ام تهیه می شود و امروزه این نقشه یو تی ام یکی از مدارک اصلی و مهم برای  هر ملکی است که باید برای استفاده در سازمان […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید