تهیه نقشه یو تی ام با دستگاه های دقیق نقشه برداری

تهیه نقشه یو تی ام با دستگاه های دقیق نقشه برداری

تهیه نقشه یو تی ام با دستگاه های دقیق نقشه برداری

تهیه نقشه یو تی ام با دستگاه های دقیق نقشه برداری توسط متخصص این امر یعنی کارشناس رسمی دادگستری نقشه برداری و امور ثبتی می بایست انجام شود زیرا این کارشناس صلاحیت انجام این کار را دارد و با تهیه نقشه یو تی ام موقعیت و مختصات دقیق ملک فراهم میشود و از آن می […]

بیشتر بخوانید
Call Now Buttonتماس بگیرید